Otázky a odpovědi

Chci přejít z jiného e-shopu, mohu si naimportovat stávající zboží?

Ano. Systém umožňuje import produktů i zákazníků z jiného systému, pokud je vyexportován v .CSV, nebo .SQL.

Nabízíte trial verzi zdarma po dobu několika dní?

Zatím ne. Připravujeme však možnost použít e-shop již na hotových grafických šablonách, kde pak budeme nabízet i několika denní verzi zdarma.

Budou moje data v bezpečí a zálohována?

Ano. Data jsou pravidelně zálohována na geograficky oddělené servery. Vytvaříme denní zálohy za posledních 14dní. Naše servery jsou připojeny na páteřní síť s konektivitou 1Gb/s.

Můžu provozovat e-shop na vlastní doméně?

Ano. Tuhle variantu doporučujeme, je taky možné provozovat e-shop v subdoméně any-shop.eu. Pokud nemáte koupenou vlastní doménu, vše můžeme zařídit a budeme se po dobu provozu e-shopu starat i o Vaše DNS záznamy.

Můžu dokoupit některé moduly až později, popř. některé vrátit?

Ano. V průběhu provozu e-shopu můžete libovolně přidávat nové moduly. Funkce, které již nechcete využívat můžete zrušit, nejdříve však 3 měsíce po jejich aktivaci.

Musím podepsat nějakou smlouvu o provozu e-shopu?

Nemusíte. Platby jsou měsíční, čtvrtletní nebo roční. Záleží jaké si je zvolíte. Můžete tak kdykoliv ukončit provoz bez jakékoliv výpovědní lhůty.

Čí jsou data a co se s nimi stane po skončení?

Všechny vložené data do e-shopu jsou Vaše vlastnictví. V případě skončení provozování e-shopu na systému anySHOP, Vám budou všechna data vyexportována, aby jste si je mohly stáhnout.

 

Spočítejte si měsíční náklady na provoz Vašeho úspěšného e-shopu.

chci to vyzkoušet